Куттеры Sirman

Аппарат SIRMAN PACOJET II
..
Куттер SIRMAN BLITZ
..
Куттер SIRMAN C 15 2V 3Ф
..
Куттер SIRMAN C 15 PASTICCERIA
..
Куттер Sirman C 4
..
Куттер Sirman C 4 VV
..
Куттер Sirman C 6 VV
..
Куттер SIRMAN KATANA 12 400/50/3
..
Куттер SIRMAN KATANA 12 PTO 400/50/3
..
Куттер SIRMAN KATANA 12 VV
..