Тестомесы (тестомешалки) Starfood

Тестомес Starfood DN 10
..
Тестомес Starfood DN 10B
..
Тестомес Starfood DN 20
..
Тестомес Starfood DN 20B
..
Тестомес Starfood DN 30
..
Тестомес Starfood DN 40
..
Тестомес Starfood DN 40B
..
Тестомес Starfood DN 5
..
Тестомес Starfood DN 50
..
Тестомес Starfood HTD 20
..